Trang chủ » Đời sống
20/11/2022 09:10

Tổɴɢ Bí ᴛʜư: ‘Sắᴘ ᴛớɪ sẽ ʟàᴍ ᴠụ ɴàᴏ đềᴜ đã đượᴄ ᴋể ᴛêɴ ʀồɪ, ᴋʜốɪ ᴀɴʜ sợ ᴠà ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ᴋʜôɴɢ ʟàᴍ đượᴄ ᴠì ɴó đã ʀõ ǫᴜá!’

Tổɴɢ Bí ᴛʜư Nɢᴜʏễɴ Pʜú Tʀọɴɢ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ, ᴄáɴ ʙộ ɴàᴏ đã ᴄó sᴀɪ ᴘʜạᴍ ʀồɪ ᴛự ɢɪáᴄ xɪɴ ᴛʜôɪ, ᴛự ɢɪáᴄ xɪɴ ɴộᴘ ʟạɪ ᴛɪềɴ ᴛʜì ‘ᴍɪễɴ xử ʜᴏặᴄ xử ɴʜẹ’.

Sáɴɢ 19/11, Tổɴɢ Bí ᴛʜư Nɢᴜʏễɴ Pʜú Tʀọɴɢ ᴄùɴɢ ᴄáᴄ đạɪ ʙɪểᴜ ǫᴜốᴄ ʜộɪ, đơɴ ᴠị ʙầᴜ ᴄử số 1 ᴛɪếᴘ xúᴄ ᴄử ᴛʀɪ ᴛʜᴇᴏ ʜìɴʜ ᴛʜứᴄ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ᴋếᴛ ʜợᴘ ᴠớɪ ᴛʀựᴄ ᴛᴜʏếɴ đếɴ 56 đɪểᴍ ᴄầᴜ.

Tổɴɢ Bí ᴛʜư Nɢᴜʏễɴ Pʜú Tʀọɴɢ  ᴄʜɪᴀ sẻ ᴠớɪ ᴄử ᴛʀɪ ᴛạɪ ʙᴜổɪ ᴛɪếᴘ xúᴄ, Tổɴɢ Bí ᴛʜư Nɢᴜʏễɴ Pʜú Tʀọɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴄôɴɢ ᴄᴜộᴄ ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴛʜ.ᴀᴍ ɴʜ.ũɴɢ đã ᴛʀở ᴛʜàɴʜ xᴜ ᴛʜế, ᴛʀở ᴛʜàɴʜ ᴘʜᴏɴɢ ᴛʀàᴏ ᴠà đâʏ ʟà ɴɪềᴍ ᴛɪɴ ᴄủᴀ ᴅâɴ, ʟà đòɪ ʜỏɪ ᴄủᴀ ᴄᴜộᴄ sốɴɢ.

Tổɴɢ Bí ᴛʜư ɴʜấɴ ᴍạɴʜ, ᴄᴜộᴄ đ.ấ.ᴜ ᴛʀ.ᴀɴʜ ɴàʏ ᴘʜảɪ ᴋɪêɴ ǫᴜʏếᴛ, ᴋɪêɴ ᴛʀì ʟâᴜ ᴅàɪ, ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴋʜôɴɢ ɴɢừɴɢ ɴɢʜỉ ɴʜưɴɢ ᴄũɴɢ ᴋʜôɴɢ đượᴄ ᴄʜủ ǫᴜᴀɴ.

Hɪệɴ, ɴɢᴏàɪ ʙᴀɴ ᴄʜỉ đạᴏ ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ ᴠề ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴛʜ.ᴀᴍ ɴʜ.ũɴɢ, ᴛấᴛ ᴄả ᴄáᴄ ᴛỉɴʜ ᴛʜàɴʜ đềᴜ đã ᴛʜàɴʜ ʟậᴘ ʙᴀɴ ᴄʜỉ đạᴏ ᴄấᴘ ᴛỉɴʜ. Hà Nộɪ ʟà ᴛʜủ đô đã ɢươɴɢ ᴍẫᴜ ᴛʜàɴʜ ʟậᴘ ʙᴀɴ ᴄʜỉ đạᴏ ᴛʀướᴄ.

‘Tôɪ ɴóɪ ʀằɴɢ, ᴀɴʜ ɴàᴏ ᴛʀᴏɴɢ ʙᴀɴ ᴄʜỉ đạᴏ ᴍà ᴛʜ.ᴀᴍ ɴʜ.ũɴɢ ᴛʜì ᴛôɪ xử ʟý ᴛʀướᴄ. Tʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴠàᴏ ʙᴀɴ ᴄʜỉ đạᴏ ᴍà ᴄòɴ ᴛʜ.ᴀᴍ ɴʜ.ũɴɢ ʟà ᴋʜôɴɢ đượᴄ. Tạɪ sᴀᴏ ‘ᴄʜâɴ ᴍìɴʜ ᴛʜì ʟấᴍ ʙê ʙê, ʟạɪ ᴄầᴍ ʙó đ.ᴜốᴄ đɪ ʀê ᴄʜâɴ ɴɢườɪ’ ᴛʜì ᴀɪ ɴɢườɪ ᴛᴀ ᴄʜịᴜ? Dᴏ đó ᴘʜảɪ ɢươɴɢ ᴍẫᴜ, ᴘʜảɪ ɢɪữ ɢìɴ ᴠà ᴛʜủ đô ᴘʜảɪ đɪ đầᴜ. Và ᴛôɪ ʙɪếᴛ, Hà Nộɪ đᴀɴɢ ʟàᴍ ʀấᴛ ǫᴜʏếᴛ ʟɪệᴛ. Cáɪ ɴàʏ ɴếᴜ ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ ᴋʜôɴɢ ǫᴜʏếᴛ ᴛâᴍ ᴄʜốɴɢ sẽ ʟàᴍ ᴄáɴ ʙộ ʜư ʜỏɴɢ, sᴜʏ ᴛʜᴏáɪ’, Tổɴɢ Bí ᴛʜư ɴóɪ.

Tʜᴇᴏ Tổɴɢ Bí ᴛʜư Nɢᴜʏễɴ Pʜú Tʀọɴɢ, ᴍớɪ đâʏ, ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ đã ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ᴛố ᴛụɴɢ ᴍộᴛ ʟᴏạᴛ ᴠụ ᴠɪệᴄ ‘ᴛưởɴɢ ɴʜư ᴋʜôɴɢ ʟàᴍ đượᴄ’ ᴠà ᴛʜườɴɢ ᴛʀựᴄ ʙᴀɴ ᴄʜỉ đạᴏ đã ᴛʜốɴɢ ᴋê số ᴠụ ᴠɪệᴄ.

‘Và sắᴘ ᴛớɪ sẽ ʟàᴍ ᴠụ ɴàᴏ đềᴜ đã đượᴄ ᴋể ᴛêɴ ʀồɪ, ᴄʜẳɴɢ ʙí ᴍậᴛ. Kʜốɪ ᴀɴʜ sợ ᴠà ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ᴋʜôɴɢ ʟàᴍ đượᴄ ᴠì ɴó đã ʀõ ǫᴜá’, Tổɴɢ Bí ᴛʜư ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴛʜêᴍ.

Đề ᴄậᴘ đếɴ ᴄʜủ ᴛʀươɴɢ ʙố ᴛʀí ᴄôɴɢ ᴛáᴄ đốɪ ᴠớɪ ᴄáɴ ʙộ ᴛʜᴜộᴄ ᴅɪệɴ ʙộ ᴄʜíɴʜ ᴛʀị, ʙᴀɴ ʙí ᴛʜư ǫᴜảɴ ʟý sᴀᴜ ᴋʜɪ ʙị ᴋỷ ʟᴜậᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴋếᴛ ʟᴜậɴ ᴄủᴀ ʙộ ᴄʜíɴʜ ᴛʀị, Tổɴɢ Bí ᴛʜư Nɢᴜʏễɴ Pʜú Tʀọɴɢ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ, ᴄáɴ ʙộ ɴàᴏ đã ᴄó sᴀɪ ᴘʜạᴍ ʀồɪ ᴛự ɢɪáᴄ xɪɴ ᴛʜôɪ, ᴛự ɢɪáᴄ xɪɴ ɴộᴘ ʟạɪ ᴛɪềɴ ᴛʜì ‘ᴍɪễɴ xử ʜᴏặᴄ xử ɴʜẹ’; ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ᴄứ xử ɴặɴɢ ᴍớɪ ʟà ᴛốᴛ, ᴄáᴄʜ ᴄʜứᴄ ʜếᴛ ᴛấᴛ ᴄả ᴍớɪ ʟà ᴛốᴛ.

‘Vừᴀ ʀồɪ ᴍấʏ đồɴɢ ᴄʜí ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ xɪɴ ᴛʜôɪ, ᴛứᴄ ʟà ᴘʜạᴍ sᴀɪ ʀồɪ ᴛʜôɪ, ᴛự ɢɪáᴄ xɪɴ ᴛʜôɪ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ. Đấʏ ʟà ᴄáɪ ᴍớɪ, ʀấᴛ ɴʜâɴ ᴠăɴ. Còɴ ɴếᴜ ᴀɴʜ ɴɢᴏᴀɴ ᴄố, ᴀɴʜ ᴋʜôɴɢ ᴄʜịᴜ ᴛʜì sẽ ʙị xử…’, Tổɴɢ Bí ᴛʜư ɴóɪ ᴠà ʟưᴜ ý, Hà Nộɪ ᴘʜảɪ ɢươɴɢ ᴍẫᴜ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ɴàʏ, ᴘʜòɴɢ ᴛʜ.ᴀᴍ ɴʜ.ũɴɢ, ᴛɪêᴜ ᴄựᴄ ʟà ᴛốᴛ ɴʜấᴛ, đừɴɢ để xảʏ ʀᴀ ʀồɪ ᴄʜốɴɢ.

Tʜᴇᴏ Tổɴɢ Bí ᴛʜư, đâʏ ʟà ᴄᴜộᴄ đ.ấ.ᴜ ᴛʀ.ᴀɴʜ ɴộɪ ʙộ ᴛʀᴏɴɢ ᴄʜíɴʜ ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ, ᴛʀᴏɴɢ ᴍỗɪ ᴄᴏɴ ɴɢườɪ ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ ᴄʜᴏ ɴêɴ ᴘʜảɪ ʟàᴍ ᴋɪêɴ ᴛʀì, ʟàᴍ ʙềɴ ʙỉ, ɴʜâɴ ᴠăɴ, ɴʜâɴ đạᴏ, ɴʜâɴ áɪ… ᴄʜứ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ᴄứ xử ɴặɴɢ.

Tổɴɢ Bí ᴛʜư ʏêᴜ ᴄầᴜ Bᴀɴ ᴄʜỉ đạᴏ T.Ư ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴛʜ.ᴀᴍ ɴʜ.ũɴɢ, ᴛɪêᴜ ᴄựᴄ ᴛʜáᴏ ɢỡ ᴠướɴɢ ᴍắᴄ, đẩʏ ɴʜᴀɴʜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, xử ʟý ɴɢʜɪêᴍ sᴀɪ ᴘʜạᴍ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴄáᴄ ᴠụ ᴛạɪ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴠɪệᴛ Á, AIC, Vạɴ Tʜịɴʜ Pʜáᴛ ᴠà C.ụ.ᴄ ʟãɴʜ sự Bộ ɴɢᴏạɪ ɢɪᴀᴏ.

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM