Trang chủ » Đời sống
24/03/2023 15:44

Đx762

Trong dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) có đề xuất đất không giấy tờ trước 1/7/2014 được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (gọi tắt là Sổ đỏ).

Đề xuất đất không giấy tờ trước 1/7/2014 được cấp Sổ đỏ.
Đề xuất đất không giấy tờ trước 1/7/2014 được cấp Sổ đỏ.

Cụ thể đề xuất 3 trường hợp đang sử dụng đất nhưng chưa có giấy tờ được cấp Sổ đỏ gồm:

Trường hợp 1:

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước 1/7/2014 nhưng không có các giấy tờ quy định tại điều 135 của luật này, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, nay được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp thì được cấp sổ đỏ và không phải nộp tiền sử dụng đất.

Trường hợp 2:

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại điều 135 của luật Đất đai (sửa đổi) nhưng không phải trường hợp trên thì được cấp sổ đỏ nếu có các điều kiện như sau:

+Thửa đất sử dụng vào mục đích nông nghiệp không thuộc trường hợp lấn chiếm, tranh chấp đất đai.

+ Thửa đất sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp không thuộc trường hợp lấn chiếm, tranh chấp đất đai phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Trường hợp 3:

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không được cấp sổ hồng theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này thì được Nhà nước ghi nhận là người đang sử dụng đất tại thời điểm đăng ký, được tạm thời quản lý đất cho đến khi Nhà nước có quyết định xử lý theo quy định của Chính phủ.

Dự thảo Luật đất đai đang được lấy ý kiến đóng góp rộng rãi trong nhân dân. Bộ Tài nguyên và Môi trường phải hoàn thiện dự án Luật đất đai (sửa đổi) và trình Chính phủ trước ngày 1/4. Nếu đề xuất này được thông qua thì những người đang sử dụng đất không có giấy tờ thuộc 3 trường hợp trên đây sẽ được cấp sổ đỏ cho mảnh đất của mình.

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM