Trang chủ » Đời sống
06/03/2023 18:32

Đx691

Nóɴɢ: Cᴏɴ ɢáɪ ôɴɢ Tʀầɴ Qᴜí Tʜᴀɴʜ ʙị đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠề ʜàɴʜ ᴠɪ ᴛʀ.ốɴ ᴛʜᴜế ᴠà ɢɪúᴘ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ ᴛʀ.ốɴ ᴛʜᴜế

Nɢᴜồɴ ᴛɪɴ ᴄủᴀ ᴛᴜổɪ ᴛʀẻ ᴏɴʟɪɴᴇ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ Cơ ǫᴜᴀɴ Cảɴʜ s.á.ᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ Côɴɢ ᴀɴ TP.HCM đᴀɴɢ x.á.ᴄ ᴍɪɴʜ, đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠề ʜàɴʜ ᴠɪ “ᴛʀ.ốɴ ᴛʜᴜế” ᴠà ɢɪúᴘ sứᴄ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ “ᴛʀ.ốɴ ᴛʜᴜế” đốɪ ᴠớɪ ʙà Tʀầɴ Uʏêɴ Pʜươɴɢ – ᴘʜó Tổɴɢ Gɪáᴍ đốᴄ Tậᴘ đᴏàɴ ɴướᴄ ɢɪảɪ ᴋʜáᴛ Tâɴ Hɪệᴘ Pʜáᴛ.

Bà Tʀầɴ Uʏêɴ Pʜươɴɢ, ᴘʜó Tổɴɢ Gɪáᴍ đốᴄ Tậᴘ đᴏàɴ ɴướᴄ ɢɪảɪ ᴋʜáᴛ Tâɴ Hɪệᴘ Pʜáᴛ

Hàɴʜ ᴠɪ ᴍà ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ x.á.ᴄ địɴʜ ʟà ᴋʜᴀɪ ʙáᴏ sᴀɪ ɢɪá ᴛʀị ᴄʜᴜʏểɴ ɴʜượɴɢ ǫᴜʏềɴ sử ᴅụɴɢ đấᴛ, ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ᴘʜạᴍ ᴛộɪ “ᴛʀ.ốɴ ᴛʜᴜế”, ǫᴜʏ địɴʜ ᴛạɪ đɪềᴜ 200 ʙộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ sự.

Cơ ǫᴜᴀɴ Cảɴʜ s.á.ᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ Côɴɢ ᴀɴ TP.HCM ᴄũɴɢ ᴄó ᴠăɴ ʙảɴ ɢửɪ Cụᴄ ᴛʜᴜế TP.HCM đề ɴɢʜị ᴄử ɢɪáᴍ địɴʜ ᴠɪêɴ ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ɢɪáᴍ địɴʜ ᴠề ɢɪá đấᴛ ᴠà ᴄʜêɴʜ ʟệᴄʜ ᴛɪềɴ ᴛʜᴜế ᴛạɪ ᴛʜờɪ đɪểᴍ ᴛʜỏᴀ ᴛʜᴜậɴ ᴄʜᴜʏểɴ ɴʜượɴɢ.

Đồɴɢ ᴛʜờɪ ᴄũɴɢ ɢɪáᴍ địɴʜ số ᴛɪềɴ “ᴛʀ.ốɴ ᴛʜᴜế” ᴄʜêɴʜ ʟệᴄʜ, ᴄáᴄ ʟᴏạɪ ᴛʜᴜế ᴘʜáᴛ sɪɴʜ đã ᴛʀốɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄʜᴜʏểɴ ɴʜượɴɢ ʙấᴛ độɴɢ sảɴ.

Cụ ᴛʜể, ᴛʀᴏɴɢ ᴠăɴ ʙảɴ ɢửɪ Cụᴄ ᴛʜᴜế TP.HCM, Cơ ǫᴜᴀɴ Cảɴʜ s.á.ᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ Côɴɢ ᴀɴ TP.HCM ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ đᴀɴɢ ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ ᴛɪɴ ʙáᴏ ᴠề ᴛ.ộ.ɪ ᴘʜạᴍ, ᴛ.ố ᴄ.á.ᴏ ʙà Tʀầɴ Uʏêɴ Pʜươɴɢ (sɪɴʜ ɴăᴍ 1981, địᴀ ᴄʜỉ: 169 Nơ Tʀᴀɴɢ Lᴏɴɢ, ᴘʜườɴɢ 12, ǫᴜậɴ Bìɴʜ Tʜạɴʜ, TP.HCM) ᴠề ʜàɴʜ ᴠɪ “ᴛʀ.ốɴ ᴛʜᴜế” ᴠà ɢɪúᴘ sứᴄ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ “ᴛʀ.ốɴ “ᴛʜᴜế ᴛʜôɴɢ ǫᴜᴀ ᴠɪệᴄ ᴋʜᴀɪ ʙáᴏ sᴀɪ ɢɪá ᴛʀị ᴄʜᴜʏểɴ ɴʜượɴɢ ǫᴜʏềɴ sử ᴅụɴɢ đấᴛ, ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ sᴀɪ ᴘʜạᴍ ᴛộɪ “ᴛʀ.ốɴ ᴛʜᴜế”, ǫᴜʏ địɴʜ ᴛạɪ đɪềᴜ 200 ʙộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ sự, xảʏ ʀᴀ ᴛạɪ TP.HCM.

Tʜᴇᴏ đó, ʙà Tʀầɴ Uʏêɴ Pʜươɴɢ ᴄùɴɢ ᴍộᴛ số ᴄá ɴʜâɴ ᴋʜáᴄ đã sử ᴅụɴɢ ᴛàɪ ʟɪệᴜ ʟà ᴄáᴄ ʜợᴘ đồɴɢ ᴄʜᴜʏểɴ ɴʜượɴɢ ǫᴜʏềɴ sử ᴅụɴɢ đấᴛ đượᴄ ᴄôɴɢ ᴄʜứɴɢ ᴠɪêɴ ᴄʜứɴɢ ɴʜậɴ, ᴠàᴏ sổ ᴄôɴɢ ᴄʜứɴɢ ᴛạɪ ᴠăɴ ᴘʜòɴɢ ᴄôɴɢ ᴄʜứɴɢ Hᴏàɴɢ Xᴜâɴ Nɢụ, ǫᴜậɴ 5, TP.HCM ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴋʜôɴɢ đúɴɢ số ᴛɪềɴ ᴛʜựᴄ ᴛế ᴄʜᴜʏểɴ ɴʜượɴɢ đốɪ ᴠớɪ ǫᴜʏềɴ sử ᴅụɴɢ đấᴛ.  Từ đó, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴛʜᴜế x.á.ᴄ địɴʜ sᴀɪ số ᴛɪềɴ ᴛʜᴜế ᴘʜảɪ ɴộᴘ ǫᴜᴀ ᴠɪệᴄ ᴄʜᴜʏểɴ ɴʜượɴɢ ǫᴜʏềɴ sử ᴅựɴɢ đấᴛ ɢɪữᴀ ʙêɴ ɴʜậɴ ᴄʜᴜʏểɴ ɴʜượɴɢ ʟà ʙà Tʀầɴ Uʏêɴ Pʜươɴɢ ᴠà ʙêɴ ᴄʜᴜʏểɴ ɴʜượɴɢ ʟà ᴄáᴄ ᴄá ɴʜâɴ – ᴄʜủ sử ᴅụɴɢ đốɪ ᴠớɪ ǫᴜʏềɴ sử ᴅụɴɢ đấᴛ, ᴛʜᴜộᴄ ᴄáᴄ ᴛʜửᴀ đấᴛ ᴛạɪ ᴘʜườɴɢ Hɪệᴘ Bìɴʜ Cʜáɴʜ, ᴘʜườɴɢ Lᴏɴɢ Tʀườɴɢ ᴠà ᴘʜườɴɢ Bìɴʜ Kʜáɴʜ, ᴛʜᴜộᴄ TP Tʜủ Đứᴄ, TP.HCM, ɢâʏ ᴛʜấᴛ ᴛʜᴜ số ᴛɪềɴ ᴛʜᴜế ᴘʜảɪ ɴộᴘ ᴠàᴏ ɴɢâɴ sáᴄʜ ɴʜà ɴướᴄ ᴋʜᴏảɴɢ ʜơɴ 5,48 ᴛỉ đồɴɢ.

Dᴏ ᴠậʏ, để ᴘʜụᴄ ᴠụ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, xử ʟý ᴠụ ᴠɪệᴄ ᴛʀêɴ, Cơ ǫᴜᴀɴ Cảɴʜ s.á.ᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ Côɴɢ ᴀɴ TP.HCM đã đề ɴɢʜị Cụᴄ ᴛʜᴜế TP.HCM ᴄử ʜᴀɪ ɢɪáᴍ địɴʜ ᴠɪêɴ ᴛư ᴘʜáᴘ ᴠề ʟĩɴʜ ᴠựᴄ ᴛʜᴜế để ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴠớɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ.

Tʀᴀᴏ đổɪ ᴠớɪ ᴛᴜổɪ ᴛʀẻ ᴏɴʟɪɴᴇ sáɴɢ ɴᴀʏ, ʟãɴʜ đạᴏ Cụᴄ ᴛʜᴜế TP.HCM x.á.ᴄ ɴʜậɴ đã ɴʜậɴ đượᴄ ᴠăɴ ʙảɴ ᴛʀêɴ ᴄủᴀ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ.

Bà Tʀầɴ Uʏêɴ Pʜươɴɢ ʟà ᴄᴏɴ ɢáɪ ôɴɢ Tʀầɴ Qᴜí Tʜᴀɴʜ, ɴɢườɪ sáɴɢ ʟậᴘ ᴠà ʟà ɢɪáᴍ đốᴄ đɪềᴜ ʜàɴʜ ᴄủᴀ Tậᴘ đᴏàɴ ɴướᴄ ɢɪảɪ ᴋʜáᴛ Tâɴ Hɪệᴘ Pʜáᴛ.

Tʜᴇᴏ ɢɪớɪ ᴛʜɪệᴜ ᴛʀêɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴡᴇʙ ᴄủᴀ ᴛậᴘ đᴏàɴ, ʙà Tʀầɴ Uʏêɴ Pʜươɴɢ ʜɪệɴ ɢɪữ ᴄʜứᴄ ᴠụ ᴘʜó Tổɴɢ Gɪáᴍ đốᴄ Tậᴘ đᴏàɴ. Bà Pʜươɴɢ ᴄʜịᴜ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴠề ᴄáᴄ ᴍảɴɢ ᴛɪếᴘ ᴛʜị sảɴ ᴘʜẩᴍ, đốɪ ɴɢᴏạɪ, ǫᴜᴀɴ ʜệ ᴄôɴɢ ᴄʜúɴɢ, ᴠà ᴄáᴄ ᴄʜươɴɢ ᴛʀìɴʜ ᴄsʀ ᴛʀêɴ ᴛᴏàɴ ǫᴜốᴄ.

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM